Wycieczki

Wycieczki fakultatywne

Masz klientów, masz rezydenta, lecz nie możesz lub nie wiesz jak zorganizować wycieczki na miejscu?

 Nawet mając swojego rezydenta na miejscu nie zawsze udaje się zebrać dowolną ilość osób aby zorganizować wycieczkę lub zysk okazuje się mało satysfakcjonujący. Łącząc klientów różnych biur łatwiej zorganizować wycieczkę na miejscu. Oferujemy organizację wycieczek fakultatywnych na miejscu, wysokie prowizje, profesjonalną kadrę, ciekawe programy. Robimy to legalnie jako chorwackie biuro podróży.

Pomagamy również grupom, które są tylko na jednym turnusie, grupom zorganizowanym czy większym gronom rodzinno – znajomym.